Fakta om Terpentin

Träd-Terpentin

Terpentin utvinns på ett liknande sätt som trätjära gör. Genom att destillera esoteriska oljor från framförallt barrträd så får man en vätska som oftast används till att späda ut färg. Man värmer upp splintat virke från framförallt tall så utvinner man de oljor som senare destilleras. Att tillverka trätjära är lite annorlunda men utvinns också från framförallt barrträd. Men istället för att värma upp så förbränner man då virket.

Produkten har flera användningsområden och är trots att det inte är någon ny upptäckt. Så är det något som fortfarande används i en väldigt stor grad idag. Genom att använda denna typ av träolja så kan man enkelt späda ut färg utan att den förlorar kvalitet. Något som andra liknande ämnen inte kan göra på samma sätt som terpentin gör.

Fördelarna med att använda sig av terpentin är många och nackdelarna är obefintliga. Man måste däremot vara försiktig när man använder sig av denna produkt. Det är flambart och man ska inte arbeta med det i närheten av en öppen låga. Något som inte alla kanske känner till även om det är relativt tydligt markerat på alla förpackningar med terpentin.

Terpentin är däremot allergiframkallande och ska hanteras varsamt. Riskerna är ytterst små om man hanterar oljan på ett korrekt och säkert sätt. Inte heller om man använder det sällan så finns det några större risker med att använda sig av denna produkt.

Terpentin och dess användningsområde?

Terpentin är ett material som på många sätt kan benämnas som naturligt. Ämnet destilleras fram genom att man utvinner de esoteriska oljor och kådor som finns i barrträd. Det gör även att det finns olika typer av terpentin då det finns olika barrträd. Därför kan det finnas skillnader mellan olika träoljor som är gjorda i olika länder då den kan vara framtaget ur olika barrträd.

Rent generellt sätt så är terpentin ett väldigt bra material framförallt när man vill späda ut färg. På många sätt är det ett material som få andra kan likna när det gäller den här biten. För genom att använda sig av denna olja så blir det ingen kvalitetsförlust på den färg man spätt ut. Något som annars kan vara vanligt om man använder sig av en annan liknande vätska.

Så den främsta anledningen till varför man ska använda sig av terpentin är för att det är ett billigt och bra sätt att späda ut färg. Oljan har utöver dessa även andra användningsområden som att tillverka roslagsmahogny där det går under termen balsamterpentin. Man kan dock använda vanlig terpentin för att blanda till roslagsmahogny.

Fakta

Terpentin framställs genom att man tagit tillvara terpener och andra flyktiga ämnen ur trä. Processen för detta kan ske på många olika sett. Mycket beror på att träd innehåller olika halter av olika terpener. Färsk träolja av denna typ är helt färglös men efteråt oxideras terpenerna. Genom att göra detta blir vätska istället gulfärgad. Oljan har en stark lukt och kan vara irriterande. Vid användning av denna olja bör man vara aktsam.

Att tänka på

Man måste som med alla liknande ämnen vara försiktig när man hanterar terpentin. Detta beror på att det kan vara allergiframkallande om man utsätts för det på ett felaktigt sätt. Därför är det viktigt att man använder de skydd som rekommenderas. Kom ihåg att inte använda terpentin i närheten av en öppen låga.

Genom att följa normala säkerhetsrutiner som man gör med alla liknande material så är terpentin helt ofarlig. Som med alla liknande ämnen så ska man arbeta i ett välventilerat rum och som sagt inte komma i kontakt med oljan i onödan.

 

Ett svar

  1. Karl Anka skriver:

    Det heter eteriska oljor, inte esoteriska. Båda orden finns men betyder helt olika saker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *