Nya namnskyltar till höst säsongen

nya namnskyltar

Vi har funderat på att beställa nya namnskyltar av Skövde gravyr. Att använda en namnskylt klargör vem personen är och därför finns det många användningsområden och verksamheter som använder sig av just namnskyltar. Det är t.ex. väldigt vanligt att som anställd ha namnskyltar inom vissa yrken. De kan också till fördel användas vid möten med kunder eller besökare beroende på vad för typ av verksamhet som det handlar om. Genom att bemöta folk med en namnskylt så underlättar det kommunikationen och det blir således även ett personligare möte. Namnskyltar eller namnbrickor som de även kallas är ett vanligt inslag i bl.a. sjukvård och äldrevård där man dagligen bemöter nya människor och på så sätt lättare kan kommunicera.

olika typer av namnskyltar

I vissa fall kan man få tag på dessa av mindre bra kvalitét men till ett mindre pris. Dessa brukar vara av plast med namnet givet på papper. Fördelen med dessa är att de lätt kan byta ägare genom att man skriver ner den nya användarens namn på ett nytt papper och placerar i plastfacket. Denna typ av namnskylt är vanlig i verksamheter och evenemang med kortvariga perioder med behov av skyltar. Det kan t.ex. handla om verksamhetsbesök. Besökarna kan då få ta del av en sådan namnskylt som de kan använda under besöket för att tydliggöra deras namn. Ett annat vanligt scenario där denna typ av namnskylt används är under konferenser. Många konferenser har gäster inbjudna från många olika företag och även andra helt utomstående. Eftersom att gästerna då inte känner varandra tillräckligt bra så kan man med fördel använda dessa namnskyltar. Vid användnings av namnskyltar tenderar gästerna att kommunicera med varandra på ett lättare sätt och i vissa fall behöver man samtala med någon och kan då tilltala denna med personens namn. Situationen blir mycket trevligare på detta sätt.

En annan typ av namnskylt är den som är i metall med namnet ingraverat. Dessa namnskyltar är vanligast i verksamheter som använder namnskyltar dagligen. Verksamheter som använder namnskyltar dagligen är ofta de som dagligen bemöter nya människor. Det kan t.ex. vara inom vården men även de flesta banker, kommunala kontor och dylikt. Det är även vanligt att de flesta inom detaljhandeln har namnskyltar. De allra flesta försäljarna i alla typer av butiker har någon form av namnskylt på sig. Det är dock enbart vanligt med namnskyltar i metall inom vården. De andra som bär namnskylt brukar ha dessa i hårdplast av olika slag med namnet ingraverat eller tryckt på.

det vanligaste att namnskyltarna har krokodilklämmor

När en verksamhet beställer namnskyltar till de anställda så ligger fokus ofta på vad som kommer att stå på själva skylten. I vanligaste fallen så står namnet och i vissa fall namnet samt positionen i verksamheten som personen har. Ytterligare en annan sak som man brukar tänka på när man beställer namnskyltar är hur de ska fästas på kläderna. I verksamheter som använder sig av kostymer eller har tydliga ytterfickor så är det vanligaste att namnskyltarna har krokodilklämmor på sig. Dessa är väldigt smidiga att fästa på fickor. I andra fall med personal som använder sig av t-shirt eller andra plagg så brukar man fästa dessa med nålar av olika slag.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *