Kan den Sibiriska Lärken vara det bästa trävirket för Svenskt klimat?

Sibirisk Lärk för svenska förhållanden

Sibirisk lärk är ett träslag som används som bygg- och snickarmaterial. Något som är lite speciellt med just sibirisk lärk är att det inte innehåller några tillsatser eller kemikalier. Man kan säga att det är naturens egna vätskor som bidrar till att lärken får ungefär samma egenskaper som ett kemiskt impregnerat material.

Ett vanligt användningsområde för sibirisk lärk är vid byggandet av en terrass eller uteplats. Om lärken är obehandlad får den en mycket fin, lite silvergrå nyans. Om man vill att materialet ska behålla sin ursprungliga färg, det vill säga, en gyllenbrun kulör bör man behandla träet med något medel för att det ska behålla sin färg längre.

Testrum AB arbetar med mycket snickerivirke och bland annat med sibirisk lärk. Den sibiriska lärken passar perfekt till våra svenska förhållanden, kolla in deras sida om den sibiriska lärken för mer information om hur de arbetar med just den råvaran.

Sibirisk lärk är ett träslag som består av kärnved och det gör att materialet är mycket tålig mot röta. Hållbarheten för trallen är mycket bra och den är naturligt motståndskraftig mot ett fuktigt klimat. En stor fördel med sibirisk lärk är att kärnandelen i träet är mycket stor i förhållande till andra träslag. Det är också just kärnan som innehåller mycket garvsyra och kåda. Det är dessa två egenskaper som också bidrar till att träslaget är mycket beständigt mot röta.

Det bästa sättet att förvara sibirisk lärk på är att förvara den utomhus. Då bör den vara täckt och sedan är det bra att tillsätta någon form av ventilation under inteckningen för att på det sättet förhindra och minska mögelpåväxt. När träet torkar så kan det ibland uppstå sprickor i sidorna på träet. Det är enkelt att ta bort dessa sprickor genom att kapa sidorna lite innan montering. Det är väldigt vanligt att sibirisk lärk är sågade med övermån just för att kompensera för de sprickor som kan uppstå.

40 meter lång

Sibirisk lärk kan bli upp till 40 meter långt om man låter trädet växa fritt. Stamdiametern på trädet kan bli upp till 80 centimeter. Sibirisk lärk tillhör arten tallväxter och är ganska lik en vanlig tall.  Barren på trädet brukar vanligtvis bli två till fyra centimeter långa och har en spetsig eller rundad spets. Ursprungligen kommer sibirisk lärk från Sibirien. Till skillnad från vanliga granar och furu så tappar det sibiriska lärkträet sina barr redan på hösten.

Sibirisk lärk kan bli upp till 40 meter långt om man låter trädet växa fritt. Stamdiametern på trädet kan bli upp till 80 centimeter.

Något som är värt att tänka på är att sibiriskt lärkträ kan var mycket tungt eftersom den växer väldigt långsamt i ett hårt klimat. Men med den höga densiteten kommer även en bra styrka och en hård yta. Lärk kommer precis som andra träslag att patineras till en gråare nyans om träet inte behandlas.

För att förlänga livslängden på sibirisk lärk bör konstruktioner som är byggda på sibirisk lärk utformas så att träet ges en bra möjlighet och förutsättningar för att torka efter uppfuktning.

Sammanfattningsvis är sibirisk lärk ett träslag som har en stor kärna som består av mycket garvsyra och kåda. Med hjälp av de två egenskaperna är träslaget väldigt beständigt mot röta. Det har blivit populärt att använda sig av sibirisk lärk när man konstruerar och bygger altaner, terrasser och uteplatser överlag. Den ursprungliga färgen är gyllenbrun, men sibirisk lärk får en gråare nyans om det inte behandlas.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *