Månad: februari 2019

Träd-Terpentin
Terpentin utvinns på ett liknande sätt som trätjära gör. Genom att destillera esoteriska oljor från framförallt barrträd så får man en vätska som oftast används till att späda ut färg. Man värmer upp splintat virke från framförallt tall så utvinner man de oljor som senare destilleras. Att tillverka trätjära är lite annorlunda men utvinns också […]